Organy RR

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

1. Przewodnicząca Emilia Bilinska
2. Wiceprzewodniczący ds. klas podstawowych Maciej Oprysiak
3. Wiceprzewodnicząca ds. klas gimnazjalnych Iwona Szczuraszek
4. Skarbnik ds. klas podstawowych Ewelina Frąszczak
5. Skarbnik ds. klas gimnazjalnych Ewelina Wachowiak
6. Sekretarz Krystian Strugała
7. Członek Anna Kołodziejska
8. Członek Małgorzata Krupa
9. Członek Dominik Trafas
10. Członek Joanna Gewert
11. Członek Edyta Mosz

Komisja Rewizyjna:

1. Przewodnicząca Jolanta Rusek
2. Członek Mirosława Paterek
3. Członek Anna Długa
4. Członek Bożena Ławicka-Szczęsna