Nowy skład RR i nowy Regulamin
Rodzice dla uczniów...
Rodzice dla nauczycieli...

Nasze misja...

Wspieramy

Rada Rodziców współfinansuje zakupy wyposażenia Szkoły m.ni. nowych szafek...

Pomagamy

Organizujemy

Organizujemy festyn i zabawę karnawałową w celu pozyskania dodatkowych środków pieniężnych

Pomagamy

Dofinasowujemy

Dofinansowujemy wycieczki szkolne i akcesoria dla uczniów z najuboższych rodzin

Pomagamy

Rada Rodziców działająca przy S.P. nr 8 w Krotoszynie od początku swojej działalności działa na rzecz Szkoły.

Organizujemy corocznie festyn i zabawę karnawałową w celu pozyskania dodatkowych funduszy, które w całości przeznaczane są na potrzeby Szkoły i uczniów.